Novinky
Nové prevádzkové hodiny

Milí priatelia, v Ambulancii všeobecného lekára pre dospelých v Alžbetinom Dvore máme pre vás nové prevádzkové hodiny. Prosíme o dodržiavanie času pre AKÚTNYCH pacientov (najmä s infekčnými ochoreniami), aby ostatní pacienti od nás neodchádzali ešte...

viac
Prijímame nových pacientov

Veľmi radi Vás príjmeme medzi našich pacientov. Je to veľmi jednoduché - stačí jeden krok. Viac na stránke ako preniesť kartu.

viac

Cenník

Úvod Cenník

Cenník výkonov platný od 1.1.2017

 

 

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a zdravotného stavu pacienta

APP - ceny pre pacientov, ktorí Absolvovali zákonnú Preventívnu Prehliadku v posledných 2 rokoch

NPP - ceny pre pacientov, ktorí Neabsolvovali zákonnú Preventívnu Prehliadku v posledných 2 rokoch

Odborné vyšetrenia špecialistami (ORL, očné vyšetrenie, a pod.) budú realizované na náklady fyzickej alebo právnickej osoby, pre ktorú sa vyšetrenie realizuje.

 

APP

NPP

1. Pre školu, brigádu

10

20

2. Pre zamestnávateľa, športové aktivity, vodičský a zdravotný preukaz

20

30

3. Pre zbrojný, potápačský a pilotný preukaz, komerčné poisťovne, extrémne športy a pre iné účely na žiadosť pacienta

30

40

 

Vyšetrenia

V1 Vyšetrenie CRP

5

V2 Vyšetrenie EKG*

10

V3 Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie*

15

V4 Vyšetrenie krvi na omamné látky

20

V5 Vyšetrenie moču na omamné látky 1set

10

V6 Očkovanie/aplikácia vakcíny/podanie injekcie (na vlastnú žiadosť pacienta, delegované iným lekárom)

5

V7 Odber (krv, moč, výtery) + cena laboratórnych výkonov (mimo indikácie lekára, na vlastnú žiadosť pacienta)

10

V8 Podanie 1 infúzie (bez kalkulácie liekov)

10

V9 Aplikácia vysokodávkového VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G  v infúzii

30

V10 Vyšetrenie indexu členok-rameno (ABI)

10

V11 Vyšetrenie zrážanlivosti krvi (INR)

5

Z01 Výpis zo zdrav. dokumentácie pre vlastnú potrebu pacienta

10

Z02 Lekárska správa/potvrdenie vydané v anglickom jazyku

40

Z03 Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť pacienta v ambulancii

20

Z04 Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť mobilného pacienta doma

30

Z05 Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti** občania SR

20

Z06 Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti** cudzinci

30

* Mimo zákonnej preventívnej prehliadky, na žiadosť pacienta

**Nekapitovaní pacienti - občania bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so spoločnosťou MEDILIP s.r.o. 

 

Uvedené ceny sú konečné, v EUR.

GTM-W5BR2P