Novinky
Nové prevádzkové hodiny

Milí priatelia, v Ambulancii všeobecného lekára pre dospelých v Alžbetinom Dvore máme pre vás nové prevádzkové hodiny. Prosíme o dodržiavanie času pre AKÚTNYCH pacientov (najmä s infekčnými ochoreniami), aby ostatní pacienti od nás neodchádzali ešte...

viac
Prijímame nových pacientov

Veľmi radi Vás príjmeme medzi našich pacientov. Je to veľmi jednoduché - stačí jeden krok. Viac na stránke ako preniesť kartu.

viac

Preventívne prehliadky

Úvod Služby Preventívne prehliadky

Preventívna starostlivosť o dospelých

Obsah:

Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti vrátane rád a dokumentácie. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, krvný obraz vrátane trombocytov. 

Vykonáva:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

Okruh:

poistenci starší ako 18 rokov

Periodicita:

raz za dva roky, v prípade darcov krvi raz za rok

Zoznam     výkonov

 

Názov výkonu

Indikačné obmedzenie

 

Odber venóznej krvi

 

 

Kreatinín 

 

 

Močový sediment (semikvantitatívne)

 

 

Základné patologické súčasti moču (nekompletný dôkaz)

 

 

Okultné krvácanie v stolici

u poistencov starších ako 50 rokov a u poistencov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka

 

Glukóza

 

 

Cholesterol celkový

u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 40 alebo 41 rokov

 

Triacylglyceroly

u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 40 alebo 41 rokov

 

Erytrocyty

 

 

Hemoglobín

 

 

Hemogram 5 parametrový

 

 

Leukocyty

 

 

Sedimentácia erytrocytov - FW

 

 

Trombocyty

 

 

Elektrokardiogram - štandardný 12-zvodový

u poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov veku

 

GTM-W5BR2P