02/ 4333 0089 info@medilip.sk

Cenník výkonov platný od 15. 01. 2023

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a zdravotného stavu pacienta

APP – ceny pre pacientov, ktorí ABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
NPP – ceny pre pacientov, ktorí NEABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
Pokiaľ sú k posúdeniu spôsobilosti potrebné odborné vyšetrenia, budú vykonané na náklady fyzickej alebo právnickej osoby v záujme ktorej sa vyšetrenie vykonáva.

APPNPP
1. Štúdium, škola, brigády1525
2. Zamestnanie, práca, šport, vodičský preukaz, zdravotný preukaz2535
3. Pre osobné a atypické účely na žiadosť pacienta3545
4. Zbrojný, Pilotný, Potápačský preukaz, extrémne športy3545
5. Komerčné poisťovne3545

Vyšetrenia/výkony

V1 Vyšetrenie CRP (ak nehradí zdravotná poisťovňa a na vlastnú žiadosť pacienta)10
V2 Vyšetrenie EKG*15
V3 Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie*20
V4 24 hodinový monitoring TK25
V5 Vyšetrenie moču prístrojové10
V6 Očkovanie/aplikácia vakcíny/podanie injekcie (na vlastnú žiadosť pacienta, delegované iným lekárom)10
V7 Odber (krv, moč, výtery) + cena laboratórnych výkonov (mimo indikácie lekára, na vlastnú žiadosť pacienta)15
V8 Podanie 1 infúzie (bez kalkulácie liekov)15
V9 Aplikácia vysokodávkového VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G  v infúzii35
V10 Vyšetrenie indexu členok-rameno (ABI)*15
V11 Vyšetrenie INR10
V12 Ultrazvukové vyšetrenie brucha25
V13 Aplikácia GUNA MD injekcie15
V14 Infúzia Neodolpasse25

Ostatné výkony nehradené zo zdravotného poistenia

Z01 Výpis zo zdrav. dokumentácie pre vlastnú potrebu pacienta15
Z02 Lekárska správa/potvrdenie vydané v anglickom jazyku40
Z03 Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť pacienta v ambulancii25
Z04 Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť mobilného pacienta doma35
Z05 Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti** občania SR25
Z06 Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti** cudzinci50
COVID-19 Hygienicko epidemiologický režim v ambulancii

* Mimo zákonnej preventívnej prehliadky, na žiadosť pacienta

**Nekapitovaní pacienti – občania bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so spoločnosťou MEDILIP s.r.o.

Uvedené ceny sú konečné, v EUR.

Dôležitý oznam

 

Z kapacitných dôvodov od 15. 5. 2024 NEPRIJÍMAME žiadnych nových pacientov, ANI s trvalým pobytom V OBCI MILOSLAVOV.

 

Ďakujeme za pochopenie