02/ 4333 0089 info@medilip.sk

Cenník výkonov platný od 20. 04. 2020

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a zdravotného stavu pacienta
APP – ceny pre pacientov, ktorí ABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
NPP – ceny pre pacientov, ktorí NEABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
Pokiaľ sú k posúdeniu spôsobilosti potrebné odborné vyšetrenia, budú vykonané na náklady fyzickej alebo právnickej osoby v záujme ktorej sa vyšetrenie vykonáva.
  APP NPP
1. Štúdium, škola, brigády 10 20
2. Zamestnanie, práca, šport, vodičský preukaz, zdravotný preukaz 20 30
3. Pre osobné a atypické účely na žiadosť pacienta 30 40
4. Zbrojný, Pilotný, Potápačský preukaz, extrémne športy 30 40
5. Komerčné poisťovne 30 40
Vyšetrenia/výkony
V1 Vyšetrenie CRP (ak nehradí zdravotná poisťovňa a na vlastnú žiadosť pacienta) 5
V2 Vyšetrenie EKG* 10
V3 Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie* 15
V4 24 hodinový monitoring TK 20
V5 Vyšetrenie moču prístrojové 5
V6 Očkovanie/aplikácia vakcíny/podanie injekcie (na vlastnú žiadosť pacienta, delegované iným lekárom) 5
V7 Odber (krv, moč, výtery) + cena laboratórnych výkonov (mimo indikácie lekára, na vlastnú žiadosť pacienta) 10
V8 Podanie 1 infúzie (bez kalkulácie liekov) 10
V9 Aplikácia vysokodávkového VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G  v infúzii 30
V10 Vyšetrenie indexu členok-rameno (ABI)* 10
V11 Vyšetrenie INR 5
V12 Ultrazvukové vyšetrenie brucha 20
V13 Aplikácia GUNA MD injekcie 10
Ostatné výkony nehradené zo zdravotného poistenia
Z01 Výpis zo zdrav. dokumentácie pre vlastnú potrebu pacienta 10
Z02 Lekárska správa/potvrdenie vydané v anglickom jazyku 40
Z03 Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť pacienta v ambulancii 20
Z04 Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť mobilného pacienta doma 30
Z05 Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti** občania SR 20
Z06 Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti** cudzinci 30
COVID-19 Hygienicko epidemiologický režim v ambulancii 5

* Mimo zákonnej preventívnej prehliadky, na žiadosť pacienta

**Nekapitovaní pacienti – občania bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so spoločnosťou MEDILIP s.r.o.

Uvedené ceny sú konečné, v EUR.

Milí pacienti,

Na základe intenzívnej medializácie očkovania v ambulanciách všeobecných lekárov dávame nasledujúce stanovisko:

  1. Očkovanie v ambulanciách je primárne určené pre oblasti s nedostupnosťou očkovacích centier. S radosťou konštatujeme, že Bratislavský samosprávny kraj úspešne riadi najväčšie očkovacie centrum na Slovensku, kde sa bez problémov môžete zaregistrovať a následne aj zaočkovať.
  2. Kampaň o očkovaní v ambulanciách pred dovolenkovou sezónou je veľmi nešťastná, pretože znemožňuje kvalitnú prípravu a aj samotnú realizáciu očkovania zo strany zdravotníckeho personálu ako aj pacientov. Treba si uvedomiť, že očkovacia látka, ktorá je pre tento účel určená, sa musí rozdeliť do 6 dávok, čiže na konkrétny termín je potrebné vždy zabezpečiť počet očkovancov v násobku čísla 6 (6, 12, 18…), inak sa nevyužité očkovacie látky musia znehodnotiť.
  3. MZSR pripravilo pre lekárov netransparentnú darovaciu zmluvu na vakcíny, kde nie je uvedená cena vakcíny, čo je pre obdarovaného, teda lekára, neprijateľné! Podľa platnej legislatívy SR je povinné z daru odviesť daň, čiže sa lekár musí zaviazať k niečomu, o čom vôbec netuší, akú to má hodnotu a čo to preňho následne znamená.

Keďže sme opäť svedkami chaotického procesu s nejasnými pravidlami pre všetky zúčastnené strany, aktuálne sa do očkovania v ambulanciách nazapojíme a odporúčame Vám registráciu a očkovanie cez veľkokapacitné očkovacie centrum BSK na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.