0948 393 342 info@medilip.sk

Cenník výkonov platný od 20. 04. 2020

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a zdravotného stavu pacienta
APP – ceny pre pacientov, ktorí ABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
NPP – ceny pre pacientov, ktorí NEABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
Pokiaľ sú k posúdeniu spôsobilosti potrebné odborné vyšetrenia, budú vykonané na náklady fyzickej alebo právnickej osoby v záujme ktorej sa vyšetrenie vykonáva.
  APP NPP
1. Štúdium, škola, brigády 10 20
2. Zamestnanie, práca, šport, vodičský preukaz, zdravotný preukaz 20 30
3. Pre osobné a atypické účely na žiadosť pacienta 30 40
4. Zbrojný, Pilotný, Potápačský preukaz, extrémne športy 30 40
5. Komerčné poisťovne 30 40
Vyšetrenia/výkony
V1 Vyšetrenie CRP (ak nehradí zdravotná poisťovňa a na vlastnú žiadosť pacienta) 5
V2 Vyšetrenie EKG* 10
V3 Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie* 15
V4 24 hodinový monitoring TK 20
V5 Vyšetrenie moču prístrojové 5
V6 Očkovanie/aplikácia vakcíny/podanie injekcie (na vlastnú žiadosť pacienta, delegované iným lekárom) 5
V7 Odber (krv, moč, výtery) + cena laboratórnych výkonov (mimo indikácie lekára, na vlastnú žiadosť pacienta) 10
V8 Podanie 1 infúzie (bez kalkulácie liekov) 10
V9 Aplikácia vysokodávkového VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G  v infúzii 30
V10 Vyšetrenie indexu členok-rameno (ABI)* 10
V11 Vyšetrenie INR 5
V12 Ultrazvukové vyšetrenie brucha 20
V13 Aplikácia GUNA MD injekcie 10
Ostatné výkony nehradené zo zdravotného poistenia
Z01 Výpis zo zdrav. dokumentácie pre vlastnú potrebu pacienta 10
Z02 Lekárska správa/potvrdenie vydané v anglickom jazyku 40
Z03 Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť pacienta v ambulancii 20
Z04 Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť mobilného pacienta doma 30
Z05 Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti** občania SR 20
Z06 Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti** cudzinci 30
COVID-19 Hygienicko epidemiologický režim v ambulancii 5

* Mimo zákonnej preventívnej prehliadky, na žiadosť pacienta

**Nekapitovaní pacienti – občania bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so spoločnosťou MEDILIP s.r.o.

Uvedené ceny sú konečné, v EUR.

Dôležitý oznam

 

Nové ordinačné hodiny! Nový organizačný poriadok pre pacientov! Od 20. 04. 2020.

 

Vstupujte prosím do čakárne po jednom,ak je zamknuté, prídeme pre Vás!

 

Recepty žiadajte cez službu www.ecasenka.sk

ambulancia MEDILIP alebo Lipovský