02/ 4333 0089 info@medilip.sk

Cenník výkonov platný od 20. 04. 2020

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a zdravotného stavu pacienta
APP – ceny pre pacientov, ktorí ABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
NPP – ceny pre pacientov, ktorí NEABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
Pokiaľ sú k posúdeniu spôsobilosti potrebné odborné vyšetrenia, budú vykonané na náklady fyzickej alebo právnickej osoby v záujme ktorej sa vyšetrenie vykonáva.
  APP NPP
1. Štúdium, škola, brigády 10 20
2. Zamestnanie, práca, šport, vodičský preukaz, zdravotný preukaz 20 30
3. Pre osobné a atypické účely na žiadosť pacienta 30 40
4. Zbrojný, Pilotný, Potápačský preukaz, extrémne športy 30 40
5. Komerčné poisťovne 30 40
Vyšetrenia/výkony
V1 Vyšetrenie CRP (ak nehradí zdravotná poisťovňa a na vlastnú žiadosť pacienta) 5
V2 Vyšetrenie EKG* 10
V3 Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie* 15
V4 24 hodinový monitoring TK 20
V5 Vyšetrenie moču prístrojové 5
V6 Očkovanie/aplikácia vakcíny/podanie injekcie (na vlastnú žiadosť pacienta, delegované iným lekárom) 5
V7 Odber (krv, moč, výtery) + cena laboratórnych výkonov (mimo indikácie lekára, na vlastnú žiadosť pacienta) 10
V8 Podanie 1 infúzie (bez kalkulácie liekov) 10
V9 Aplikácia vysokodávkového VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G  v infúzii 30
V10 Vyšetrenie indexu členok-rameno (ABI)* 10
V11 Vyšetrenie INR 5
V12 Ultrazvukové vyšetrenie brucha 20
V13 Aplikácia GUNA MD injekcie 10
Ostatné výkony nehradené zo zdravotného poistenia
Z01 Výpis zo zdrav. dokumentácie pre vlastnú potrebu pacienta 10
Z02 Lekárska správa/potvrdenie vydané v anglickom jazyku 40
Z03 Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť pacienta v ambulancii 20
Z04 Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť mobilného pacienta doma 30
Z05 Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti** občania SR 20
Z06 Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti** cudzinci 30
COVID-19 Hygienicko epidemiologický režim v ambulancii 5

* Mimo zákonnej preventívnej prehliadky, na žiadosť pacienta

**Nekapitovaní pacienti – občania bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so spoločnosťou MEDILIP s.r.o.

Uvedené ceny sú konečné, v EUR.

Oznam

 

AMBULANCIA JE PRESŤAHOVANÁ NA ADRESU MILOSLAVOV ASTROVÁ 1 (OPROTI LEKÁRNI)

 

NA KOMUNIKÁCIU PROSÍM VYUŽÍVAJTE SLUŽBU E-ČASENKA ALEBO E-MAIL INFO@MEDILIP.SK

 

TELEFÓNNE ČÍSLO
0948 393 342 JE ZRUŠENÉ!!!

 

NOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLO JE 02/ 4333 0089