02/ 4333 0089 info@medilip.sk

Preventívne prehliadky

icon shape

Preventívna starostlivosť o dospelých

Obsah: Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti vrátane rád a dokumentácie. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, krvný obraz vrátane trombocytov.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
Okruh: poistenci starší ako 18 rokov

Periodicita:

raz za dva roky, v prípade darcov krvi raz za rok

Zoznam     výkonov

Názov výkonu Indikačné obmedzenie
Odber venóznej krvi
Kreatinín
Močový sediment (semikvantitatívne)

Základné patologické súčasti moču (nekompletný dôkaz)

Okultné krvácanie v stolici u poistencov starších ako 50 rokov a u poistencov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka
Glukóza
Cholesterol celkový u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 40 alebo 41 rokov
Triacylglyceroly u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 40 alebo 41 rokov
Erytrocyty
Hemoglobín
Hemogram 5 parametrový
Leukocyty
Sedimentácia erytrocytov – FW
Trombocyty
Elektrokardiogram – štandardný 12-zvodový u poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov veku

NENOSTE PROSÍM SVOJE DETI ZBYTOČNE DO INFEKČNÉHO PROSTREDIA!

 

Milí pacienti, predovšetkým pacientky!

Opakovane sa nám stáva, že prichádzate na svoje vlastné vyšetrenie so svojimi deťmi. Upozorňujeme Vás, že v sprievode Vašich detí Vás nevyšetríme. Okrem toho, že svoje deti, ktoré väčšinou nemajú prekryté dýchacie cesty vystavujete infekčnému prostrediu, ich prítomnosť bráni Vášmu dôkladnému vyšetreniu a môže generovať chyby v diagnostike a liečbe, ktoré si nikto neželá.

Preto znovu zdôrazňujeme, že v sprievode Vašich detí Vás nevyšetríme!