02/ 4333 0089 info@medilip.sk

Organizačný poriadok pre pacientov

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MILOSLAVO

Platný od 15. 5. 2024

Vyšetrujú sa IBA pacienti, ktorí sú riadne OBJEDNANÍ cez službu eČASENKA, mailom,  alebo telefonicky.

Využívajte tiež kontaktný formulár na našej stránke kontaktný formulár

Pre zaistenie bezpečnosti pacientov a personálu je poradie zdravotníckych výkonov nasledovné:

  1. ODBERY
  2. TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE (tzv. triedenie pacientov)
  3. PREVENTÍVNE PREHLIADKY
  4. OŠETROVANIE CHORÝCH PACIENTOV
  5. TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE

Ako sa objednať cez eČasenku?

  1. Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť od 7:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek. Počet časeniek je 20 na deň. Po naplnení kapacity sa systém vypne a zobrazí sa informácia: Virtuálny kiosk je momentálne nedostupný, čo znamená že v daný deň sa už e-časenka nedá využiť, lebo kapacita ambulancie je naplnená.
  2. Rezervácia na iný deň: Do poradia sa dá prihlásiť na určitý deň vopred. V prípade, že na daný deň sú už vydané časenky, systém automaticky uzavrie možnosť objednať sa a ukáže sa informácia: Nie je voľné číslo – Na tento deň a službu už bohužiaľ nie je voľné číslo.

Odporúčame objednanie s privolaním: „Zaradiť sa s privolaním“. Bude Vám zaslaná privolávajúca – spätná SMS asi 30 min. pred plánovaným začiatkom Vášho vyšetrenia.

Dôležité upozornenie: V prípade náhle vzniknutých závažných akútnych ťažkostí (napr.: dusenie – sťažené dýchanie, zmena vedomia, správania, apatia, a pod.) kontaktujte neodkladne našu ambulanciu telefonicky alebo osobne!

Ako objednávať predpisy liekov?

Žiadosti o predpisy liekov prijímame IBA prostredníctvom služby eČasenka. Pre pacientov starších ako 65 rokov a bez prístupu na internet je možné objednanie telefonicky.

Ak máte viac liekov, objednajte si predpisy NA VŠETKY NARAZ, objednávanie po jednom nebudeme akceptovať. Preto si vypočítajte počet balení a čas, na ktorý Vám Vaše lieky vydržia.

Objednať si môžete predpis liekov, ktoré sme Vám v minulosti predpísali na dlhodobejšie užívanie a už sa Vám minuli. Objednať si môžete lieky, ktoré máte odporučené špecialistom, dávate si ich u nás predpisovať aspoň druhýkrát a uvediete: názov lieku, aktuálne dávkovanie lieku, meno špecialistu, dátum poslednej kontroly u špecialistu.

Objednať si NEMÔŽETE predpis liekov, o ktorých si Vy myslíte, že ich teraz potrebujete bez predchádzajúceho vyšetrenia alebo konzultácie s naším lekárom.

NENOSTE PROSÍM SVOJE DETI ZBYTOČNE DO INFEKČNÉHO PROSTREDIA!

Opakovane sa nám stáva, že prichádzate na svoje vlastné vyšetrenie so svojimi deťmi. Upozorňujeme Vás, že v sprievode Vašich detí Vás nevyšetríme. Okrem toho, že svoje deti, ktoré väčšinou nemajú prekryté dýchacie cesty vystavujete infekčnému prostrediu, ich prítomnosť bráni Vášmu dôkladnému vyšetreniu a môže generovať chyby v diagnostike a liečbe, ktoré si nikto neželá.

Preto znovu zdôrazňujeme, že v sprievode Vašich detí Vás nevyšetríme!

Dôležitý oznam

 

Z kapacitných dôvodov od 15. 5. 2024 NEPRIJÍMAME žiadnych nových pacientov, ANI s trvalým pobytom V OBCI MILOSLAVOV.

 

Ďakujeme za pochopenie