02/ 4333 0089 info@medilip.sk

Nový organizačný poriadok pre pacientov

NOVÝ ORGANIZAČNÝ PORIADOK PRE PACIENTOV
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MILOSLAVOV

Platný od 20. 4. 2020

Vzhľadom na aktualizované informácie o COVID-19 sa na rutinnú starostlivosť o pacientov s podozrením na alebo potvrdeným COVID-19 odporúčajú opatrenia proti kvapôčkovým a kontaktným infekciám. Pri plánovaní alebo predpokladanom vykonaní zdravotníckych výkonov, pri ktorých sa uvoľňuje aerosól alebo sekrét, u pacientov s podozrením na alebo potvrdeným COVID-19, by sa mali používať bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému, vzduchovému prenosu.

Z uvedených dôvodov sa na ambulancii vyšetrujú IBA pacienti, ktorí sú riadne OBJEDNANÍ cez službu eČASENKA alebo telefonicky.

Využívajte tiež kontaktný formulár na našej stránke kontaktný formulár

Pre zaistenie bezpečnosti pacientov a personálu je poradie zdravotníckych výkonov nasledovné:

  1. ODBERY (Pondelok, Streda, Piatok)
  2. TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE (tzv. triedenie pacientov)
  3. PREVENTÍVNE PREHLIADKY
  4. OŠETROVANIE CHORÝCH PACIENTOV
  5. TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE

Ako sa objednať cez eČasenku?

  1. Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť od 7:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek. Počet časeniek je 20 na deň. Po naplnení kapacity sa systém vypne a zobrazí sa informácia: Virtuálny kiosk je momentálne nedostupný, čo znamená že v daný deň sa už e-časenka nedá využiť, lebo kapacita ambulancie je naplnená.
  2. Rezervácia na iný deň: Do poradia sa dá prihlásiť na určitý deň vopred. V prípade, že na daný deň sú už vydané časenky, systém automaticky uzavrie možnosť objednať sa a ukáže sa informácia: Nie je voľné číslo – Na tento deň a službu už bohužiaľ nie je voľné číslo.

Odporúčame objednanie s privolaním: „Zaradiť sa s privolaním“. Bude Vám zaslaná privolávajúca – spätná SMS asi 30 min. pred plánovaným začiatkom Vášho vyšetrenia.

Dôležité upozornenie: V prípade náhle vzniknutých závažných akútnych ťažkostí (napr.: dusenie – sťažené dýchanie, zmena vedomia, správania, apatia, a pod.) kontaktujte neodkladne našu ambulanciu telefonicky alebo osobne!

Ako objednávať predpisy liekov?

Žiadosti o predpisy liekov prijímame IBA prostredníctvom služby eČasenka. Pre pacientov starších ako 65 rokov a bez prístupu na internet je možné objednanie telefonicky.

Ak máte viac liekov, objednajte si predpisy NA VŠETKY NARAZ, objednávanie po jednom nebudeme akceptovať. Preto si vypočítajte počet balení a čas, na ktorý Vám Vaše lieky vydržia.

Objednať si môžete predpis liekov, ktoré sme Vám v minulosti predpísali na dlhodobejšie užívanie a už sa Vám minuli. Objednať si môžete lieky, ktoré máte odporučené špecialistom, dávate si ich u nás predpisovať aspoň druhýkrát a uvediete: názov lieku, aktuálne dávkovanie lieku, meno špecialistu, dátum poslednej kontroly u špecialistu.

Objednať si NEMÔŽETE predpis liekov, o ktorých si Vy myslíte, že ich teraz potrebujete bez predchádzajúceho vyšetrenia alebo konzultácie s naším lekárom.

Osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP). Používanie vhodných OOPP vytvára fyzické bariéry medzi personálom a prameňom nákazy s cieľom minimalizovať expozíciu a predísť prenosu a ďalšiemu šíreniu nákazy. OOPP zahŕňajú: rukavice, plášte, ochrana tváre (respirátory, chirurgické rúška), ochrana očí (vrátane ochranných okuliarov, tvárových štítov).

Ako súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sme si uvedené OOPP v dostatočnom množstve zabezpečili sami, čo v nákladoch predstavuje stovky EUR. V porovnaní napríklad s obchodnými reťazcami si tieto náklady nemôžeme premietnuť do cien a štát ani zdravotné poisťovne nám tieto dodatočné a nepredvídateľné náklady neuhradia. Preto sme nútení zaviesť poplatok za dodržanie hygienicko epidemiologického režimu v ambulancii vo výške 5,00 EUR u každého pacienta, ktorému bude v priestoroch ambulancie poskytnutá zdravotná starostlivosť. Od uvedeného poplatku sú oslobodené všetky výkony spojené s preventívnou prehliadkou.

Pre zvýšenie hygienického štandardu ambulancie sú možné aj bezkontaktné platby prostredníctvom platobného terminálu.

NENOSTE PROSÍM SVOJE DETI ZBYTOČNE DO INFEKČNÉHO PROSTREDIA!

 

Milí pacienti, predovšetkým pacientky!

Opakovane sa nám stáva, že prichádzate na svoje vlastné vyšetrenie so svojimi deťmi. Upozorňujeme Vás, že v sprievode Vašich detí Vás nevyšetríme. Okrem toho, že svoje deti, ktoré väčšinou nemajú prekryté dýchacie cesty vystavujete infekčnému prostrediu, ich prítomnosť bráni Vášmu dôkladnému vyšetreniu a môže generovať chyby v diagnostike a liečbe, ktoré si nikto neželá.

Preto znovu zdôrazňujeme, že v sprievode Vašich detí Vás nevyšetríme!