02/ 4333 0089 info@medilip.sk

Neprijímame nových pacientov v Miloslavove

Z kapacitných dôvodov od 15. 5. 2024 NEPRIJÍMAME žiadnych nových pacientov, ANI s trvalým pobytom V OBCI MILOSLAVOV.